เครื่องดื่มบำรุงสมอง เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย เครื่องดื่มโปรตีนเสริมภูมิต้านทาน สำหรับวีแกน ร้าน Pleasantor Thailand Purple sweet potato - keenarry

Purple sweet potato

Last updated: 17 Apr 2021  |  1798 Views  | 

Purple sweet potato

Purple sweet potato which has intensive colour wil be composed of Flavonoid called Anthocyanin. In addition to protecting brain from oxidants(Cho et al.,2003) Anthocyanin  protects cells from oxidation.(Lu, Wu, Zheng, Hu & Zhang,2010)  Antioxidant from Purple sweet potato may effect to brain by increasing memory.(Cho et al.,2003)

 Cho, J., Kang, J. S., Long, P. H., Jing, J., Back, Y., & Chung, K.
S. (2003). Antioxidant and memory enhancing effects of
purple sweet potato anthocyanin and cordyceps mushroom
extract. Arch Pharm Res, 26(10), 821-825.
doi:10.1007/bf02980027
Lu, J., Wu, D.-m., Zheng, Y.-l., Hu, B., & Zhang, Z.-f. (2010).
Purple Sweet Potato Color Alleviates D-galactose-induced
Brain Aging in Old Mice by Promoting Survival of Neurons
via PI3K Pathway and Inhibiting Cytochrome C-mediated
Apoptosis. Brain Pathology, 20(3), 598-612.
doi:https://doi.org/10.1111/j.1750-3639.2009.00339.x

Powered by MakeWebEasy.com