เครื่องดื่มบำรุงสมอง เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย เครื่องดื่มโปรตีนเสริมภูมิต้านทาน สำหรับวีแกน L-Arginine - keenarry

L-Arginine

Last updated: 17 Apr 2021  |  1459 Views  | 

L-Arginine

L-Arginine

Arginine is an essential amino acid that cannot be synthesized by the body.  Arginineplays many important roles among the infant and children.  Arginine is found in fish, eggs, meat, and beans. When arginine is absorbed into the body, it is converted into the nitric oxide which increases the blood circulation.  Moreover, Arginine also reduces the stress. In human study, an absorption of arginine is decreasedamong volunteer who suffer with depression [1].  Arginine cansuppress the stress in the rats.  Also, the cortisol level is decreased, and the brain derived neurotrophic factor (BDNF) is increased that are related to arginine [2].  Furthermore, arginine can inhibit the oxidative stress induced damage in brain and may delay the brain aging [3].  Recently, arginine has been revealed that it contains in the supplement for Alzheimer’s patients.

 

[1] Ali-Sisto, T., Tolmunen, T., Viinamäki, H., Mäntyselkä, P., Valkonen-Korhonen, M., Koivumaa-Honkanen, H., Honkalampi, K., Ruusunen, A., Nandania, J., Velagapudi, V., &Lehto, S. M. (2018). Global arginine bioavailability ratio is decreased in patients with major depressive disorder. J Affect Disord, 229, 145-151. https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.12.030

[2] Dong, D., Lei, T., Song, M., Ma, L., & Zhao, H. (2020). The antidepressant effects of l-arginine on chronic mild stress-induced depression by augmenting the expression of brain-derived neurotrophic factor in rats. Brain research bulletin, 158, 128-134. https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2020.02.014

[3] Pervin, M., Unno, K., Konishi, T., & Nakamura, Y. (2021). L-Arginine Exerts Excellent Anti-Stress Effects on Stress-Induced Shortened Lifespan, Cognitive Decline and Depression. Int J Mol Sci, 22(2). https://doi.org/10.3390/ijms22020508

 

Powered by MakeWebEasy.com